Adwokat Rozwod WroclawSkoro tutaj trafiłeś to pewnie wpisałeś w przeglądarce adwokat rozwód Wrocław , albo rozwody wrocław. Dobrze trafiłeś. Ta strona ma na celu stworzenie kompletnego kompendium wiedzy z zakresu rozwodów przed Sądami Wrocławskimi. Znajdziesz tutaj przystępnie pisane artkuły oraz poradniki z tematyki prawnej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami. Adwokat Rozwod Wroclaw

 

ROZWÓD – OD CZEGO ZACZĄĆ?

Zacznijmy od tego, że sprawę rozwodową rozpatruje Sąd Okręgowy, z tego powodu pierwszym krokiem jest wniesienie do niego pozwu rozwodowego, za który pobierana jest opłata stała w wysokości 600zł. W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może się ubiegać o zwrot poniesionych kosztów.

W pozwie należy napisać wniosek odnoszący się do przyznania władzy rodzicielskiej nad dziećmi, alimentów, a także stosowne regulacje dotyczące kontaktów rodziców z dzieckiem.

POZEW ROZWODOWY
Tak jak w poprzednim punkcie, miejscem wnoszenia pozwu jest ten Sąd Okręgowy w okręgu którego mieszkali wspólnie małżonkowie. Z kolei jeśli istnieje sytuacja w której miejsce zamieszkania małżonków było różne, pozew składa się w sądzie znajdującym się w okręgu zamieszkania pozwanego. Prawo do wniesienia pozwu rozwodowego mają oczywiście obie strony.

MEDIACJA
Bywają także sytuacje w których sąd może skierować małżonków do mediacji, która jest całkowicie dobrowolna i czasami może przynieść zaskakujące skutki. Oczywiście, nie ma gwarancji na to, że za sprawą doświadczonego mediatora skłóceni ze sobą małżonkowie postanowią znów być razem, lecz należy zaznaczyć, iż mediacja w znacznym stopniu może przyczynić się do wypracowania jak najlepszych rozwiązań dla obu stron. Ważne jest to, aby dwie strony doszły do porozumienia w sporze – im większa zgodność w kluczowych tematów tym szybsze jest rozwiązanie.

PROCES
Przystępując przed sądem do postępowania rozwodowego, należy się dobrze przygotować do całego procesu. Masz na to 14 dni od otrzymania pozwu rozwodowego. Jest to również czas na wybór odpowiedniej osoby do prowadzenia Twojej sprawy.

Przede wszystkim musisz przygotować wszystkie odpowiednie dokumenty oraz pisma urzędowe, dzięki którym osoba upoważniona zapozna się z Twoją sprawą oraz całą dokumentacją związaną ze statusem Twojego małżeństwa.

Do pozwu rozwodowego koniecznie dołącz odpis skrócony aktu małżeństwa i odpis skrócony aktu urodzenia dzieci, a także dokumenty potwierdzające wysokość dochodów. Szczególnie jeżeli chcesz, aby sąd wydał orzeczenie w sprawie wysokości świadczeń alimentacyjnych.

Mimo, że to trudne, to podczas procesu rozwodowego należy panować nad emocjami, ponieważ szczególnie te skrajne, negatywnie wpływają na cały przebieg sprawy.

WYBÓR ADWOKATA
Pamiętaj, że bardzo ważny jest wybór dobrego adwokata lub radcy prawnego, dzięki któremu będziesz mógł uzyskać przewagę podczas procesu.

Najważniejsze jest pierwsze wrażenie, a dobre argumenty są podstawą sukcesu podczas procesu. Warto też, aby adwokat lub radca prawny którego zatrudnisz, miał bogate doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw.

Osoba uprawniona do prowadzenia Twojej sprawy przed sądem, jest zobowiązana do utrzymania Twojej historii w ścisłej tajemnicy.

ILE POTRWA SPRAWA ROZWODOWA?
Sprawa może trwać od trzech miesięcy do dwóch lat, czasami dłużej, co jest uwarunkowane jej charakterem i dowodami przedstawionymi w sprawie. Do rzadkości należy sprawa rozwodowa, która kończy się od razu po pierwszej rozprawie. Sytuacja komplikuje się szczególnie w przypadku posiadania dzieci. Sąd może nie wydać decyzji o rozwodzie, jeśli stwierdzi, że mogłoby to w istotny sposób zagrażać dobru dziecka.

Z kolei, jeśli w sprawie nie będą występowały przesłanki do rozwodu, sąd może zdecydować o separacji. W przypadku, kiedy strony zdecydują się na rozwód bez orzekania winy, to już na drugiej rozprawie mogą liczyć na zakończenie sprawy rozwodowej.

Wydając wyrok sąd rozstrzyga:

o rozwiązaniu małżeństwa i tym, który z małżonków ponosi winę za rozwód, chyba że małżonkowie wnieśli o zaniechanie orzeczenia o winie;
o władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem i formą kontaktów z nim;
o wysokości alimentów na dziecko, jakie będzie ponosił jeden z małżonków;
o warunkach korzystania ze wspólnego mieszkania, w przypadku gdy strony mieszkają razem po rozwodzie;
sąd może również wydać orzeczenie eksmisji z mieszkania, jeśli jeden z małżonków zachowuje się w stosunku do drugiego agresywnie oraz brutalnie;
istnieją przypadki, w których sąd dokonuje podziału majątku dorobkowego, oczywiście po tym jak jedna ze stron złożyła taki wniosek.
Jeśli wyrok wydany przez sąd w Twoim odczuciu jest krzywdzący, to masz prawo w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyroku złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku, a po 14 dniach od momentu otrzymania uzasadnienia możesz złożyć apelację. Jej podstawą mogą być błędy procesowe, lub niewłaściwe rozpoznanie stanu faktycznego.

WYROK ZAPADŁ. CO TO DLA MNIE ZNACZY?
Sąd wydał wyrok. Wyszedłeś z sali rozpraw, mimo że emocje jeszcze nie opadły, zaczynasz zastanawiać się nad Twoim nowym życiem. Jedno jest pewne, nie warto rozpamiętywać przeszłość, ponieważ tylko skupienie się na tym co dobrego może nastąpić w życiu , daje gwarancje samospełnienia i szczęścia. Orzeczenie o rozwodzie daje możliwość wstąpienia w nowy związek małżeński, ponieważ z momentem uprawomocnienia się wyroku strony procesu stają się osobami stanu wolnego.

Z kolei powrót do nazwiska sprzed zawarcia związku małżeńskiego może nastąpić po trzech miesiącach od uprawomocnienia się wyroku. Ponadto rozwód niesie ze sobą zmiany w kwestii uprawnień do świadczeń socjalnych, a także alimentów. Następuje również zmiana w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej i kontaktów z małoletnimi dziećmi. Co więcej, dochodzi do wyłączenia dziedziczenia między małżonkami i ustania majątkowej wspólności małżeńskiej.

PROFESJONALISTA ZAWSZE POTRZEBNY
W jakikolwiek sposób współmałżonkowie zdecydują się rozwieść, bez względu na okoliczności oraz sytuację, nie można zapomnieć o tym, że podczas procesu, który napiętnowany jest tak naprawdę konfliktem obu partnerów, wymagana jest pomoc specjalisty, który będzie potrafił pomóc nam podczas tego trudnego okresu w sprawach prawnych.

Jak napisać pozew rozwodowy?
Gdzie złożyć dokumenty rozwodowe?
Jakie dowody nie są uznawane przez sąd podczas sprawy rozwodowej?
Jak wybrać adwokata rozwodowego we Wrocławiu
Ranking Adwokatów we Wrocławiu
Rozwody Wrocław – Jak wglądają statystyki w 2019 roku
Ile kosztuje pozew rozwodowy?
Jak zminimalizować koszty związane ze sprawą rozwodową.