adwokat rozwod wroclawW Internecie można znaleźć bardzo wiele wzorów pozwu o rozwód. Skorzystanie z nich nie jest złym pomysłem, ale musisz wiedzieć, że każdy może wrzucić taki wzór do sieci i nie masz żadnej pewności, że on jest prawidłowy. Nawet nie wiadomo, czy został napisany przez prawnika. W dodatku trzeba pamiętać o tym, że prawo się zmienia. Często wzory, które są dostępne w Internecie, są nieaktualne. Jeżeli korzystasz z wzoru ściągniętego z Internetu, to ryzykujesz, że sam sobie wyrządzisz krzywdę. Pamiętaj też, że Twoje decyzje nie zawsze będą trafione. Czasami prawnik nie będzie już mógł ich odkręcić.

Lepiej unikać błędów przy pisaniu pozwu

Jeżeli mimo tych ostrzeżeń postanowisz samodzielnie sporządzić pozew, to po przeczytaniu tego wpisy, łatwiej Ci będzie wyeliminować najczęstsze błędy popełniane przy tej czynności.   Te pomyłki w najlepszym wypadku mogą prowadzić do wydłużenia postępowania, a w najgorszym spowodują przegranie sprawy.

 

Braki formalne

To podstawowy błąd, który bardzo często występuje w pozwach. W każdym pozwie powinieneś umieścić parę elementów, których brak sprawi, że sąd wezwie Cię do ich uzupełnienia. Najczęstszy błąd to zapominanie o podaniu swojego PESEL-u oraz strony przeciwnej. Należy również pamiętać o wskazaniu sądu właściwego do rozpatrzenia sprawy. W przypadku postępowania rozwodowego będzie to sąd okręgowy. Wskazanie niewłaściwego sądu będzie skutkowało wydłużeniem postępowania, bo sąd, do którego został wniesiony pozew, będzie musiał przekazać go do sądu właściwego. W pozwie trzeba również podać aktualny adres zamieszkania pozwanego. Częstym błędem jest również zapominanie o uiszczeniu opłaty od pozwu. W sprawie o rozwód jest to kwota 600 zł. Można ją zapłacić w kasie sądu albo na rachunek bankowy. Numer konta znajduje się zawsze na stronie internetowej właściwego sądu. Pamiętaj też o tym, żeby dołączyć do pozwu dowód uiszczenia opłaty. Do braków formalnych zalicza się również niepodpisanie pozwu.

Co się dzieje z pozwem, który posiada braki formalne?

Sąd za pomocą odpowiedniego pisma wezwie Cię do uzupełnienia braków. Bez obaw. Wskaże Ci również, na czym te braki polegają. Na ich uzupełnienie masz tydzień. Gdy to zrobisz, to sąd nada sprawie bieg. Jeżeli zaniedbasz ten obowiązek, to sąd zwróci Ci pozew. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wydłuży czas oczekiwania na rozprawę. Z tego względu dobrze jest sprawdzić wszystko dwa razy, zanim skieruje się to pismo do sądu. Można je złożyć w biurze podawczym lub przesłać pocztą.

 

Brak oświadczenia o podjęciu próby mediacji

 

To również jest uznawane za brak formalny, ale warto tej sprawie poświęcić oddzielny akapit. Ten wymóg formalny został wprowadzony nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z 1 stycznia 2016 r. Dlatego istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że w internecie znajdziesz wzory pozwów rozwodowych bez takiego oświadczenia. Zgodnie z art. 187 § 1 kodeksu postępowania cywilnego: ,, Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać: 1) dokładnie  określone  żądanie,  a w sprawach   o prawa  majątkowe  także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna; 1 z indeksem 1) oznaczenie  daty  wymagalności  roszczenia  w sprawach    o zasądzenie roszczenia; 2) przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę  potrzeby uzasadniających również właściwość sądu; 3) informację,  czy  strony  podjęły  próbę  mediacji  lub  innego  pozasądowego sposobu  rozwiązania  sporu,  a w przypadku  gdy  takich  prób  nie  podjęto,  wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.” Nie oznacza to wcale, że musisz podejmować próby mediacji albo wskazywać dowody na jej podjęcie. Musisz jednak napisać, że nie podejmowałeś tego rodzaju prób, bo na przykład nie jesteś zainteresowany polubownym rozstrzygnięciem sprawy. W przeciwnym razie tak samo, jak przy innych brakach formalnych, sąd wezwie Cię do ich uzupełnienia.

To najczęstsze błędy popełniane przy pisaniu pozwu o rozwód.

Najczęstsze błędy w pozwie rozwodowym

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *