W polskim społeczeństwie niestety nadal panuje przekonanie, że sąd zawsze jest po stronie matki dzieci i to właśnie jej powierza opiekę nad nimi po rozwodzie. Uważa się, że sąd nie uwzględnia okoliczności sprawy, ani predyspozycji ojca do sprawowania opieki nad dziećmi. Na szczęście takie stwierdzenia są już tylko stereotypami. Natomiast praktyka stosowania prawa pokazuje, że bardzo często miejscem zamieszkania dzieci po rozwodzie jest miejsce, w którym mieszka ich ojciec i to on jest odpowiedzialny za sprawowanie opieki nad nimi.

 

Najważniejsze jest dobro dziecka

Zastanawiając się nad tym do kogo trafi dziecko po rozwodzie trzeba w bardzo dużym stopniu podkreślić, że sąd, który wydaje postanowienie w przedmiocie opieki, kieruje się głównie dobrem dziecka. Obecnie obowiązujące przepisy prawa w Polsce umożliwiają rodzicom samodzielne decydowanie o tym, kto będzie sprawował opiekę nad dzieckiem po rozwodzie, jak będzie wyglądało wykonywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców i w jakiej postaci będą się odbywały kontakty rodziców z dzieckiem. Wynika to z  art. 58 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: ,, W  wyroku  orzekającym  rozwód  sąd  rozstrzyga  o  władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców  z  dzieckiem  oraz  orzeka,  w  jakiej  wysokości  każdy z  małżonków  jest obowiązany  do ponoszenia  kosztów  utrzymania  i  wychowania  dziecka.  Sąd uwzględnia  pisemne porozumienie  małżonków  o sposobie  wykonywania  władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.”

Czy takie rozwiązanie jest dobre dla dziecka?

Mogłoby się wydawać, że aktualnie rozwiązanie ustawodawcy, które daje rodzicom możliwość swobodnego porozumienia się w sprawach, które dotyczą małoletnich dzieci, stanowi doskonałe rozwiązanie dla rodziców. Dzięki temu nie będą oni musieli narażać dziecka na zbędne przykrości i pozwalać na ingerowanie sądu w ich władzę rodzicielską, bo będą mogli te kwestie omówić między sobą samodzielnie. Niestety w praktyce jest widoczne, że nie jest to dobre dla dziecka. Staje się ono dla rodziców kartą przetargową pomiędzy małżonkami. Nie chodzi w pewnym momencie już o dziecko, tylko na przykład o zapewnienie bezpieczeństwa finansowego jednemu z rodziców. Bardzo często jest tak, że jedno z rodziców uniemożliwia drugiemu z nich kontaktów z dzieckiem do momentu zapłacenia alimentów. Takie zachowania są niedopuszczalne. Czasami następuje również wymuszanie w ten sposób wyższych alimentów. Bardzo często spotykany jest również problem utrudniania rodzicowi kontaktów z dzieckiem, ze względu na jego osobiste uprzedzenia i pretensje do byłego małżonka. Jest to pewien rodzaj zemsty za zdradę. Często występują również złośliwości rodziców wobec siebie. Niestety to wszystko odbywa się kosztem dziecka. Takie zachowania są skrajnie nieodpowiedzialne i sprawiają, że rodzice nie mogą się samodzielnie porozumieć w kwestiach dotyczących sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem. Sąd zawsze patrzy negatywnie na takie działania. Może się to odbić na rodzicu, który je stosuje przy wydawaniu wyroku. Pamiętajcie, że dla sądu najważniejsze jest dobro dziecka.

Co w takiej sytuacji zrobi sąd?

W przypadku jeżeli rodzice nie są w stanie porozumieć się w wymienionych wcześniej sprawach, to sąd zazwyczaj orzeka, że miejsce zamieszkania dziecka zostanie miejsce rodzica, który po rozwodzie sprawuje nad nim stałą opiekę. Tutaj bardzo często okazuje się, że jest to ojciec dziecka. Niestety dzisiejsza rzeczywistość pokazuje, że bardzo częsta jest sytuacja, gdy kobieta zostawia rodzinę i przekazuje wszystkie obowiązki na ojca dzieci. Zazwyczaj rodzicom odpowiada takie rozwiązanie, jakie zaproponuje sąd, bo tak naprawdę sami podejmując decyzję o rozwodzie, jednocześnie zdecydowali gdzie, choćby do rozstrzygnięcia sądu będzie zamieszkiwało dziecko.

Z kim zostaje dziecko po rozwodzie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *