W czasie postępowania rozwodowego część małżonków sądzi, że mogą robić, co tylko chcą, gdy w ten sposób wygrają sprawę oraz uzyskają korzystny dla siebie wyrok rozwodowy. Z tego względu, zdarza się, że powołują na świadków wspólne małoletnie dzieci stron. Wynika to stąd, że dzieci wiedzą najlepiej, jak wyglądało małżeństwo ich rodziców i ich codzienne życie ze sobą.

Nie zawsze można powołać dziecko na świadka

Pomijając to, czy angażowanie dziecka w postępowanie rozwodowe rodziców jest dobrym rozwiązaniem, trzeba pamiętać o tym, że dziecko nie zawsze może zostać świadkiem. Wynika to z przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 

Kiedy dziecko może być świadkiem na rozprawie rozwodowej?

 

Zgodnie z przepisami, małoletnie dzieci mogą być świadkami w postępowaniach w sprawach małżeńskich, gdy ukończą trzynasty rok życia. Jednak w odniesieniu dzieci rozwodzących się małżonków, granica ta została przesunięcia. mogą być świadkami w sprawie swoich rodziców dopiero po ukończeniu siedemnastu lat.

Czy można powołać również inne dzieci?

Znaczy to, że na świadka w procesie rozwodowym może być powołane również dziecka, które nie jest spokrewnione ze stronami, na przykład sąsiada albo dzieci rodzeństwa małżonków. W takiej sytuacji mogą one zeznawać, jeżeli ukończyły trzynaście lat. Natomiast, gdy ma świadka ma zostać powołane dziecko małżonków, wtedy sąd może dopuścić dowód z zeznań świadka, gdy dziecko będzie miało powyżej siedemnastu lat. Uzasadnieniem tego przepisu oraz niedopuszczania do występowania jako świadków dzieci stron, które mają mniej niż siedemnaście lat jest ochrona małoletnich przez niekorzystnymi skutkami przesłuchań  w sprawach małżeńskich.

 

Negatywny wpływ na relacje z rodzicami

Często bywa tak, że w czasie postępowania rozwodowego porusza się kwestie dotyczące pożycia małżeńskiego, które są drastyczne. Mogłoby to mieć negatywny wpływ na małoletnich i ich relacje z rodzicami. Z tego względu, gdy ograniczy się udział dziecka małżonków w postępowaniu rozwodowym, to zminimalizuje się ewentualne negatywne następstwa udziału dziecka w sprawie rozwodowej swoich rodziców. Taki jest przynajmniej cel ustawodawcy.

Dziecko znajduje się w bardzo niekomfortowej sytuacji

Dziecko, które występuje w sądzie w charakterze świadka, będzie zmuszone wybrać, stanąć po stronie jednego z rodziców. To może znacznie pogorszyć jego relacje z drugim z rodziców. Będzie to bardzo trudno odbudować, ponieważ słów, które się raz wypowiedziało nie można już cofnąć. Dziecka nigdy nie można zmuszać do tego, aby złożyło zeznania, ani oczekiwać, że zrobi to, co jeden z rodziców chce. Dziecko po swojemu zawsze przeżywa rozwód rodziców. Jest to dla niego zawsze bardzo stresujący czas. Występowanie w charakterze świadka w postępowaniu rozwodowym musi być świadomą oraz dobrowolnie podjętą decyzją.

Na czym polega zakaz przesłuchiwania dzieci w charakterze świadków?

 

Zakaz przesłuchiwania osób małoletnich jako świadków, zawarty w kodeksie postępowania cywilnego ma charakter bezwzględny. Ustawodawca nie robi w tej kwestii żadnych wyjątków. Nigdy świadkiem nie może być osoba, która nie osiągnęła wymaganego przepisami wieku. Trzeba również pamiętać o tym, że wskazane uregulowanie odnosi się również do dzieci wspólnie adoptowanych przez małżonków oraz dzieci pozamałżeńskich współmałżonków. Ostatnia kategoria to dzieci jednego z małżonków, które zostały przysposobione przez drugiego małżonka. Czym innym jest przesłuchanie w charakterze świadka, a czymś innym, wysłuchanie dziecka, na przykład w sprawie powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej. Takie wysłuchanie ma zawsze miejsce poza salą sądową. Dopuszczalne jest wyłącznie wtedy, gdy rozwój umysłowy, kondycja zdrowotna oraz stopień dojrzałości dziecka to umożliwia. Ustawodawca zrezygnował tutaj z wyznaczenia jednoznacznej granicy wieku, po której osiągnięciu dziecko miałoby prawo do wysłuchania, bo wysłuchanie jest zależne od indywidualnych predyspozycji dziecka. Pamiętaj również, że dziecko ma prawo do odmowy składania zeznań i nie grożą mu za to żadne konsekwencje prawne.

Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *