Sprawy rozwodowe należą do właściwości sądów okręgowych. Znaczy to, że w pierwszej instancji są rozpatrywane przez właściwy sąd okręgowy we Wrocławiu. Pozew rozwodowy trzeba wnieść bezpośrednio do właściwego sądu okręgowego. Sąd okręgowy jest sądem wyższej instancji w odniesieniu do sądu rejonowego. Zazwyczaj pod jeden sąd okręgowy przypada kilka sądów rejonowych. Sądem odwoławczym dla nich jest właśnie sąd okręgowy we Wrocławiu.

 

Trzeba być cierpliwym

 

Z uwagi na to, że sąd okręgowy swoją właściwości obejmuje większy obszar, to rozpatrywanych przez niego spraw jest o wiele więcej niż w sądzie rejonowym. Z tego względu jeżeli już zdecydujesz się na rozwód, na przykład we Wrocławiu, to najważniejsze jest to, żebyś był cierpliwy, ponieważ postępowanie rozwodowe może trochę dłużej potrwać.

Co wpływa na długość postępowania rozwodowego we Wrocławiu?

Na długość postępowania rozwodowego wpływa wiele czynników, które w znacznym stopniu zależą od stron postępowania. Z tego względu sami małżonkowie mają rzeczywisty wpływ na długość trwania postępowania rozwodowego. Natomiast czynnikiem, który jest niezależny od małżonków i ma bardzo duży wpływ na długość postępowania rozwodowego, jest obłożenie konkretnego sądu sprawami, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na termin wyznaczenia pierwszej oraz kolejnych rozpraw rozwodowych.

Ile się czeka na pierwszą rozprawę?

W dużych miastach, na przykład we Wrocławiu na wyznaczenie pierwszej rozprawy rozwodowej, licząc od chwili złożenia pozwu, czeka się nawet do sześciu miesięcy. Tyle samo zazwyczaj oczekuje się też na następną rozprawę rozwodową. To znaczy, że na przykład jeżeli będą trzy rozprawy rozwodowe, to całe postępowanie będzie trwało około półtora roku. Trzeba przyznać, że nie jest to zbyt przyjemna perspektywa. Może się też wydarzyć tak, że między kolejnymi rozprawami minie jeszcze więcej czasu, jeżeli na przykład sąd zleci biegłemu sporządzenie opinii, która jest niezbędna do oceny predyspozycji wychowawczych każdego z małżonków. Z tego względu nawet przy stosunkowo niewielkiej liczbie rozpraw rozwodowych postępowanie może ciągnąć się przez wiele miesięcy, a nawet lat.

 

Może nie będzie aż tak źle?

Bywa również tak, że gdy sąd ma niewielkie obłożenie sprawami, to rozprawy rozwodowe są wyznaczane dużo szybciej, na przykład co dwa lub co trzy miesiące. W takiej sytuacji postępowanie może zakończyć się nawet dwukrotnie szybciej.

Żądania stron postępowania

Następnym czynnikiem, który ma bardzo duży wpływ na długość postępowania jest to, z jakimi żądaniami wystąpią strony postępowania rozwodowego. Głównie chodzi o to, czy wyrok rozwodowy będzie musiał zawierać orzekanie o winie, czy nie. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie postępowania bardzo często są krótsze. Jeżeli w dodatku małżonkowie są zgodni co do kwestii odnoszących się do ich wspólnych małoletnich dzieci, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że rozwód uzyskają już na pierwszej rozprawie. Mam tu na myśli opiekę, kontakty z dziećmi i wysokość świadczenia alimentacyjnego.

Konieczność ustalenia winy zawsze przedłuża postępowanie

Jeżeli podczas postępowania strony będą żądać ustalenia winy w rozkładzie pożycia i nie osiągną porozumienia w pozostałych sprawach, o których jest zobowiązany orzec sąd w wyroku rozwodowych, wtedy postępowanie może się w znacznym stopniu wydłużyć, bo obowiązkiem sądu będzie przeprowadzenie starannego postępowania dowodowego oraz ustalenie wszystkich okoliczności sprawy. Tylko dzięki temu, będzie możliwe wydanie wyroku, który będzie zgodny z polskim prawem i z dobrem małoletnich dzieci stron.

 

Celowe przedłużanie postępowania przez strony.

 

Czasami strony same wydłużają postępowanie rozwodowe, na przykład przez niestawiennictwo na rozprawie oraz wnoszenie o jej odroczenie w dniu wyznaczonej rozprawy. Kolejnym tego rodzaju zachowanie jest składanie licznych i nieuzasadnionych wniosków dowodowych. Sąd oczywiście może ukrócić tego rodzaju praktyki, ale często tego nie robi z obawy przed zarzutem nierozpoznania istoty sprawy oraz niedopuszczenia istotnych dowodów.

Jak długo trwa sprawa o rozwód we Wrocławiu?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *