Podział majątku jest możliwy dopiero po rozwiązaniu małżeństwa. W niektórych przypadkach jest dozwolony przy orzekaniu separacji.

Jak przeprowadzić podział majątku?

Tutaj można skorzystać z dwóch dróg. Pierwsza z nich to sądowa, a druga umowna. Zaraz je bardzo szczegółowo omówimy. Pokażemy ich najważniejsze wady i zalety.

Sądowy podział majątku

Sądowy podział majątku jest możliwy przy orzekaniu rozwodu albo po jego orzeczeniu. Pierwsza możliwość występuje tylko wtedy, gdy przeprowadzenie tego podziału nie będzie się wiązało z nadmiernymi opóźnieniami w postępowaniu. Praktycznie znaczy to, że rozwód przebiega bez orzekania o winie. Natomiast małżonkowie są zgodni co do podziału majątku. Nie ma obowiązku przeprowadzania podziału majątku przy rozwodzie.

Sądowy podział majątku po orzeczeniu rozwodu

Ten rodzaj podziału majątku jest polecany dla byłych małżonków, którzy nie są w stanie dojść do porozumienia. Są w tak ostrym konflikcie, że nie są w stanie samodzielnie poukładać swoich spraw. Potrzebny jest im do tego sąd.

Kiedy złożyć wniosek o podział majątku?

Trzeba pamiętać o tym, że w tej sytuacji wniosek o podział majątku można złożyć w każdej chwili. Żądanie podziału majątku nigdy nie ulega przedawnieniu. Sądowy podział majątku po orzeczeniu rozwodu jest zawsze możliwy. To natomiast jest związane z tym, aby przed wszczęciem postępowania na spokojnie i dokładnie ustalić co wchodzi w skład majątku wspólnego. Najlepiej po prostu jest zrobić spis majątku wspólnego.

Po co robić taki spis?

Trzeba pamiętać o tym, że w postępowaniu sądowym podział zawsze obejmuje całość majątku. Solidne wyszczególnienie wszystkich składników majątku wspólnego, pozwoli uporządkować całe postępowanie. Będziesz miała wtedy również pewność, że żaden składnik majątku wspólnego nie zostanie przeoczony.

Czy udziały małżonków w majątku wspólnym zawsze są równie?

Niestety nie. Wtedy byłoby o wiele prościej. W związku z tym, strona, która rozpoczyna postępowanie może domagać się przykładowo ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku. Bierze się to stąd, że po ustaniu małżeństwa współwłasność łączna zamienia się z mocy prawa w współwłasność udziałową. Wtedy każdy z małżonków ma prawo dowolnie dysponować swoim udziałem. W polskim prawie istnieje domniemanie, że udział każdego z małżonków wynosi połowę, ale można je obalić przed sądem.

Żądanie zwrotu nakładów

Poza tym, małżonek ma również prawo domagać się zwrotu nakładów, które poczynił z majątku osobistego na majątek wspólny oraz na odwrót. Sąd ma obowiązek też rozstrzygnąć ewentualne spory, dotyczące tego, czy dany składnik majątku naprawdę wchodzi w skład majątku wspólnego.

Jaki jest koszt sądowego podziału majątku?

Opłata za wniosek o podział majątku wynosi 1 000,00 zł. Gdy małżonkowie zaprezentują wspólny projekt podziału, opłata od wniosku będzie mniejsza. Koszt wtedy to 300, 00 zł. Przy orzekaniu rozwodu sąd poza opłatą w wysokości 600,00 zł za sam pozew rozwodowy, w orzeczeniu kończącym postępowanie, weźmie pod uwagę również opłatę za podział majątku.

Umowny podział majątku

Umowny podział majątku jest przede wszystkim szybszy od sądowego. Co więcej, strony zainteresowane mogą go zawęzić jedynie do części wybranych składników majątkowych. Wtedy pozostałe nie zostaną podzielone, zgodnie z wolą małżonków. Przy sądowym podziale majątku wspólnego w praktyce jest to niemożliwe.

Konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego

Przy umownym podziale majątku wspólnego, w skład którego wchodzi nieruchomości, wymagane jest sporządzenie aktu notarialnego. Jeżeli chodzi o same ruchomości albo sprawy majątkowe, to wystarczająca będzie zwykła, pisemna umowa, w której zostaną określone przedmioty podlegające podziałowi, ich wartość i sposób podziału. Jeżeli chcesz mieć większą pewność tego podziału majątku, to polecamy akt notarialny. W żaden sposób nie można go podważyć. Natomiast przy zwykłej umowie występuje ryzyko, że druga strona wniesie powództwo o ustalenie jej nieważności. Na koniec warto wspomnieć jeszcze o tym, że przy umownym podziale majątku wspólnego, można swobodnie wycenić wszystkie wchodzące w jego skład przedmioty.

Jak przeprowadzić podział majątku?