Z reguły każda strona musi złożyć wszystkie wnioski dowodowe razem ze swoim pierwszym pismem procesowym w sprawie. Gdy się spóźnisz, to sąd może nie dopuścić Twojego dowodu w dalszym etapie postępowania.

Jakie dowody trzeba  przygotować w sprawie o rozwód?

Obowiązkowym dowodem z sprawie o rozwód jest przesłuchanie stron. Musisz mieć świadomość tego, że sąd będzie Cię chciał przesłuchać osobiście na okoliczność zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Prawdopodobne jest również, że będziesz przesłuchiwany na okoliczność winy w rozkładzie pożycia, ale tylko wtedy, gdy strony chcą rozwodu z orzekaniem o winie.

Chcesz, aby zostały przeprowadzone jeszcze inne dowody?

Gdy zależy Ci na tym, aby sąd przeprowadził również inne dowody, to konieczne jest złożenie odpowiednich wniosków dowodowych. Musisz w nich bardzo jasno i konkretnie wskazać dowód oraz na jaką okoliczność ma być przeprowadzony, czyli co dokładnie ma on udowadniać. Dowodem mogą być na przykład zeznania świadka. Wtedy musisz podać we wniosku dowodowym jego imię, nazwisko oraz adres. Natomiast okolicznością może być wina pozwanego w rozkładzie pożycia małżonków.

Jakie dowody są najczęściej powoływane w sprawach rozwodowych?

Oczywiście najczęstszym dowodem są zeznania świadków. Na świadka powołane powinny być osoby, które przyjaźniły się z małżonkami i mają dokładną wiedzę na temat ich małżeństwa. Bardzo często świadkowie są powoływani na okoliczność zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżonków lub winy w rozpadzie małżeństwa po jednej ze stron.

Dowody z dokumentów

Kolejną grupą dowodów są dowody z dokumentów. W tym zakresie można między innymi wymienić: odpisy aktów stanu cywilnego (skrócony odpis aktu małżeństwa i skrócone odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci). Do przedstawienia tych dokumentów zobowiązany jest powód. Kolejnymi dokumentami są orzeczenia z pozostałych spraw sądowych stron albo dokumenty z Policji. Na przykład, jeżeli których z małżonków miał sprawę karną, to mogła być to przyczyna rozkładu pożycia. Ważne są również zaświadczenia o terapiach odwykowych. One również mogą pomóc w ustaleniu winy. Nie można też pominąć zaświadczeń o zarobkach stron od pracodawców albo z Urzędu Skarbowego. Będą one miały bardzo duże znaczenie przy ustalaniu alimentów. Jeżeli chodzi o kwestię alimentów, to istotne są również dowody opłat rachunków domowych lub kosztów utrzymania dziecka. Przy ustalaniu alimentów albo winy za rozkład pożycia małżeńskiego może być przydatne również zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia strony. To są oczywiście tylko przykłady. Może być tak, że w sprawie rozwodowej przydadzą się też inne dokumenty, gdy nie zostały tutaj wymienione wszystko zależy od stanu faktycznego.

Dowód z wywiadu środowiskowego

Sąd w sprawach rozwodowych bardzo często dopuszcza również dowód z wywiadu środowiskowego. Polega on na tym, że wyznaczony przez sąd kurator analizuje sytuację rodzinną małżonków i ich dzieci w miejscu zamieszkania.

Biegli również mogą być pomocni

W postępowaniu rozwodowym można powołać również opinię biegłych z Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów. Mowa tutaj o opinii specjalistów z dziedziny psychologii, pediatrii lub medycyny. Dzięki nim można zbadać sytuację wychowawczą dzieci, zdrowie psychiczne ich rodziców oraz ich predyspozycje do zajmowania się dziećmi i wykonywania władzy rodzicielskiej. Wymienione wcześniej dowody są tylko przykładowy. W takich sprawach katalog środków dowodowych jest otwarty. Znaczy to, że sąd tak naprawdę może dopuścić wszystko, co może mu pomóc w wyjaśnieniu sprawy i wydaniu sprawiedliwego wyroku.

Nowoczesne środki dowodowe

Warto o nich wspomnieć już na samym końcu, bo grają one coraz większą rolę w postępowaniu sądowym. Do tej grupy dowodów należy zaliczyć: zdjęcia z portali społecznościowych, nagrania, sms-y, e-maile i inne. Mogą one rzucić czasami nowe światło na całą sprawę. W końcu małżeństwo to nie tylko komunikowanie się bezpośrednie, ale również telefoniczne, czy e-mailowe. Wirtualna rzeczywistość coraz mocniej wkracza w nasze życie.

Jakie dokumenty i dowody przygotować przed sprawą rozwodową?