Wiele osób sądzi, że kontakty z dzieckiem, w szczególności po rozwodzie, ograniczają się tylko do rodziców lub dziadków.  Często jednak bywa tak, że na przykład siostra utrudnia bratu kontakty z siostrzeńcem. Czy jest jakaś możliwość, aby to uregulować sądownie? Oczywiście, że tak. Trzeba tylko spełnić wymagania, które stawiają przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Kontakt dziecka z matką oraz ojcem

 

Art. 113 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że: ,,Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty  z dzieckiem  obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny,  spotkania,  zabieranie  dziecka  poza  miejsce  jego  stałego  pobytu) i bezpośrednie  porozumiewanie  się,  utrzymywanie  korespondencji,  korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.”

Czy sąd ma jeszcze jakieś inne prawa w tej kwestii?

Poza tym, przy ustalaniu kontaktów, jeżeli sąd uzna to za stosowne, może również zobowiązać rodziców do pewnego postępowania. Może na przykład skierować ich do placówek albo specjalistów, którzy zajmują się terapią rodzinną z jednoczesnym wskazaniem metody kontroli realizowania wydanych zarządzeń.

Kiedy sąd może ograniczyć kontakty rodzica z dzieckiem?

Jeżeli z jakimś stopniu kontakty rodzica są niebezpieczne dla dobra dziecka, sąd ma prawo je ograniczyć oraz orzec zakaz spotykania się z dzieckiem, orzec zakaz zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu. zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd, ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość, albo zakazać porozumiewania się na odległość i orzec zakaz spotykania się z dzieckiem. Natomiast jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem w bardzo dużym stopniu zagraża dobru dziecka albo je narusza, to sąd ma prawo zakazać ich utrzymywania.

Kto poza rodzicami może domagać się ustalenia kontaktów z dzieckiem?

Wszystkie wymienione wyżej reguły mają odniesienie odpowiednio do kontaktów rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, jak również do innych osób, jeżeli opiekowały się one przez dłuższy czas dzieckiem. Znaczy to, że wyżej wymienione osoby mogą żądać ustalenia kontaktów z dzieckiem. Ustalenie tych kontaktów w żadnym stopniu nie ma wpływu na władzę rodzicielską rodziców nad dzieckiem. Warto jeszcze raz to powtórzyć. Ustalenia kontaktów z dzieckiem w postępowaniu sądowym może domagać się: rodzeństwo (pokrewieństwo w linii bocznej II stopnia), dziadkowie (pokrewieństwo w linii prostej II stopnia (dziadkowie), powinowaci w linii prostej (na przykład teściowie), inne osoby, o ile sprawowały przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem. W związku z tym, w przypadku utrudniania kontaktów z siostrzeńcem, brat siostry Zatem w przypadku utrudniania kontaktów z siostrzeńcem, brat siostry (jako krewny siostrzeńca III stopnia w linii bocznej)  będzie mógł domagać się  ustalenia kontaktów z dzieckiem na podstawie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jest inną osobą, która przez dłuższy czas opiekowała się dzieckiem. Jeżeli mamy taką sytuację, to nie będzie żadnych problemów z ustaleniem kontaktów rodziców z dzieckiem.

Jakie są jeszcze możliwości?

 

Można również szukać ochrony prawnosądowej w postępowaniu cywilnym i wystąpić z pozwem o ochronę dóbr osobistych. To znaczy wystąpić z żądaniem zaprzestania uniemożliwiania kontaktów. W tej sytuacji dobrem osobistym jest więź emocjonalna, którą łączy daną osobę z dzieckiem. Jednak pamiętaj, że sąd mimo wszystko może się nie zgodzić z tym stanowiskiem. Jest to bardzo długa i skomplikowana droga. Nawet jeżeli sąd przychyli się do Twojego stanowiska, że prawo do życia rodzinnego powinno być chronione, to będzie badał, relacje Twoje z dzieckiem, w jakim stopniu jesteście ze sobą blisko. Będzie brał pod uwagę między innymi stopień pokrewieństwa z dzieckiem.

Kto może dochodzić ustalenia warunków kontaktów z dzieckiem?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *