W tym wpisie chciałabym zastanowić się nad wpływem nowego związku małżeńskiego jednego z rozwiedzionych małżonków na alimenty z poprzedniego małżeństwa. Na dzieci albo na byłego małżonka. Czy to, że były małżonek zawarł nowe małżeństwo może mieć wpływ na jego poprzednie zobowiązania alimentacyjne?

Alimenty a nowy związek małżeński

Nawet w odniesieniu do konkubinatu, sąd zasadniczo będzie brał pod uwagę sytuację życiową oraz majątkową konkubenta jednego z małżonków i ustalał jego potrzeby oraz możliwości zarobkowe. Tym bardziej, sąd uwzględni sytuację materialną nowej rodziny jednego z rozwiedzionych małżonków.

Ustawowy ustrój wspólności majątkowej

O ile w odniesieniu do konkubinatu, możemy mieć czasem wątpliwości, czy partnerów łączy również więź gospodarcza (zazwyczaj mają wspólny budżet, chociaż częściowo), to w odniesieniu do małżonków już takich rozterek nie ma. Zasada jest taka, że w małżeństwie występuje ustawowy ustrój wspólności majątkowej. Gdy małżonkowie nie zawierali w tym obszarze żadnych umów zmieniających, to należy przyjąć, że występuje między nimi więź gospodarcza opierająca się o ustrój wspólności majątkowej.

Alimenty wobec dzieci z nowego małżeństwa

Przy analizowaniu możliwości finansowych małżonka w odniesieniu do alimentów z wcześniejszego związku małżeńskiego, musimy uwzględnić sytuację życiową oraz materialną jego nowej rodziny.

Co się dzieje, gdy w nowym małżeństwie są dzieci?

Jeżeli małżonek, który jest zobowiązany do płacenia alimentów, po raz kolejny wziął ślub, a później urodziły mu się dzieci z nowego małżeństwa, to niewątpliwie ta okoliczność będzie miała duże znaczenie dla wcześniejszego zobowiązania alimentacyjnego. Sąd powinien wziąć pod uwagę, że na takim małżonku spoczywa również obowiązek utrzymania dzieci z nowego małżeństwa. Oczywiście, ma to swoje przełożenie na jego możliwości finansowe.

Wina małżonka nie ma tutaj znaczenia

Nawet gdyby ten małżonek został przez sąd uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, to i tak należy sprawiedliwie spojrzeć na potrzeby jego dzieci zarówno z pierwszego, jak i z drugiego małżeństwa. Nie może być tutaj mowy o żadnym uprzywilejowaniu. Każde dziecko ma prawo, żeby rodzic zaspokajał jego uzasadnione potrzeby.

 

Co z alimentami na pierwszego małżonka?

 

Podobna sytuacja jest wtedy, gdy alimenty zostały zasądzone na pierwszego małżonka, to on również musi pogodzić się z faktem, że osoba zobowiązana do alimentów ma nową rodzinę i ją również musi utrzymywać. Może więc dojść do takiej sytuacji, że będzie to stanowiło podstawę do zmniejszenia alimentów na małżonka albo na dzieci z pierwszego małżeństwa. Zostało to potwierdzone w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 06.10.1951r., C 302/51: „Strona zobowiązana do płacenia alimentów na rzecz małżonka może żądać ich obniżenia ze względu na zawarcie nowego związku małżeńskiego i związane z tym obowiązki alimentacyjne w stosunku do nowej rodziny.”

 

Może to również prowadzić do zwiększenia alimentów

Nie da się jednak z tej przyczyny wyeliminować podwyższenia alimentów. Mogłoby być tak, gdyby na przykład były małżonek zawarł nowy związek z osobą zamożną i nie mieliby wspólnych dzieci. Wtedy sytuacja materialna byłego małżonka w wyniku zawarcia nowego związku małżeńskiego mogłaby się polepszyć. W związku z tym alimenty miałyby prawo wzrosnąć. Chociaż nie można ukrywać, że dużo częściej posiadanie nowej rodziny jest raczej powodem zmniejszenia alimentów.

Jak nowy związek małżeński wpływa na alimenty?

Należy tutaj jeszcze przypomnieć, że trochę inaczej wygląda sytuacja, gdy nowy związek małżeński zawsze małżonek, który ma prawo do alimentów. Należy pamiętać, że wtedy alimenty na małżonka od jego byłego małżonka wygasają z mocy prawa. Były małżonek, czyli zobowiązany ciągle ma obowiązek alimentacyjny w odniesieniu do swoich dzieci. Ten obowiązek nie jest zależny od zawarcia nowego małżeństwa przez jednego z rodziców.

 

Nowy związek a wysokość alimentów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *