Jak wiadomo, sama decyzja o zakończeniu związku małżeńskiego jest pierwszym i tak naprawdę najłatwiejszym etapem postępowania rozwodowego. Na początku wszystkie kwestie dotyczące związku omawiane są tylko i wyłącznie przez małżonków albo ewentualnie w gronie osób najbliższych. Na etapie postępowania rozwodowego sprawa zaczyna być dużo bardziej skomplikowana ze względu na uczestnictwo osób trzecich w postępowaniu. Często już sama szczera rozmowa z adwokatem albo radcą prawnym budzi duże emocje oraz pewnego rodzaju zażenowanie i wstyd. Jest to zrozumiałe ze względu na to, że zarówno pełnomocnikowi, jak i później na sali sądowej opisujemy przebieg małżeństwa, z uwzględnieniem jego intymnych szczegółów. Warto jest być świadomym tego, jak wygląda postępowanie w sprawie o rozwód, o co będzie nas pytał sąd, na jakie pytania musimy odpowiadać, a co możemy zostawić dla siebie.

Jak wygląda rozprawa wstępna?

Pierwsze rozprawa w sprawie o rozwód to rozprawa wstępna.  Jednak w przypadku orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie może być to jednocześnie ostatnia rozprawa.

Rozwód bez orzekania o winie. Małżonkowie nie mają małoletnich dzieci

Jeżeli jest rozwód bez orzekania o winie, na który zgadzają się obie strony, sąd zazwyczaj w znacznym stopniu ogranicza postępowanie dowodowe w tej sprawie. Strony są wezwane na wspólny termin rozprawy. Obecność na nich jest obowiązkowa. Gdy sąd sprawdzi obecność, to spyta, jakie jest stanowisko każdej ze stron w sprawie. To znaczy, czy w dalszym ciągu każda ze stron domaga się orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie lub czy oświadczenia stron złożone w pozwie o rozwód lub odpowiedzi na pozew zmieniły się. Sąd będzie też pytał o możliwość podjęcia mediacji, żeby ratować związki małżeńskie. Trzeba pamiętać o tym, że te wszystkie pytania są obowiązkiem sądu i wynikają z ustawy. Bardzo często jest tak, że strony nie znają przepisów prawa i zasad postępowania sądowego. To powoduje, że odbierają te wszystkie pytania albo sugestie sądu bardzo osobiście. Zbyt osobiście. Obowiązkiem sądu jest wspieranie instytucji małżeństwa i dbanie o dobro rodziny, ale to małżonkowie podejmują decyzje dotyczące ich małżeństwa. Obowiązki sądu wynikają z Konstytucji, która mówi, że państwo stoi na straży rodziny. Sąd w imieniu państwa wypełnia tę rolę, więc za każdym razem namawia małżonków do zastanowienie się, czy na pewno ich decyzja o rozwodzie jest prawidłowa.

 Pora na przesłuchanie stron

Kolejnym etapem rozprawy rozwodowej jest krótkie przesłuchanie stron. Sąd zasadniczo pozwoli stronom na swobodne wypowiedzi dotyczące tego, jak wyglądało ich małżeństwo oraz co przyczyniło się do zakończenia związku. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie na zgodny wniosek, sąd zazwyczaj nie zadaje szczegółowych pytań. Ogranicza się tylko do wysłuchania stron. Pełnomocnicy przy rozwodzie bez orzekania o winie też nie zadają pytań stronom.

Rozwód bez orzekania o winie. Małżonkowie mają małoletnie dzieci

W odniesieniu do małżeństw, które posiadają małoletnie dzieci, nawet gdy złożą zgodny wniosek o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie nie zawsze uda się zakończyć postępowanie na jednym posiedzeniu. Wynika to z konieczności przeprowadzenia przez sąd postępowania w kwestii wykonywania władzy rodzicielskiej, wyznaczenia udziałów stron w kosztach utrzymania małoletnich dzieci stron, jak również ustalenia, czy dobro małoletnich dzieci nie będzie naruszone przez orzeczenie rozwodu.

Przesłuchanie świadka

Aby ocenić wszystkie zagadnienia wyżej wymienione, sąd po rozpoczęciu przewodu sądowego, sprawdzeniu listy obecności oraz podjęciu próby nakłonienia stron do mediacji, zacznie przesłuchiwać świadka. Jest on powoływany na okoliczność sytuacji wychowawczej małoletniego dziecka. Jest to obowiązkowe, ale świadkiem może być jeden z małżonków. Zazwyczaj jest to ten, który składa powództwo. Sąd będzie pytał świadka tylko i wyłącznie o małoletnie dzieci stron. Poruszone powinny  być następujące kwestie: rozwój dziecka, relacje stron z dzieckiem, problemy wychowawcze, szczególne potrzeby dziecka, dobro dziecka, koszty utrzymania dziecka.

Jakie pytania może zadać sąd na rozprawie rozwodowej?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *