Rozwód jest jedną z najtrudniejszych chwil w życiu. Część osób niestety musi się z nim zmierzyć. Zgodnie ze statystykami Głównego Urzędu Statystycznego do polskich sądów w 2014 roku trafiło więcej niż 65 tysięcy pozwów o rozwód. Natomiast w jednej czwartej przypadków strona domagała się wydania orzeczenia o winie.

 

Kto może żądać rozwodu i w jakich sytuacjach?

Zgodnie z art. 56 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: ,, Jeżeli  między  małżonkami  nastąpił  zupełny  i trwały  rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.” Jednak w tym kodeksie nie ma dokładniej definicji trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. A przecież jest to bardzo ważne, żeby wypełnić tę ustawową przesłankę do orzeczenia rozwodu. Trzeba więc przyjąć, że pod tym pojęciem znajduje się całokształt więzi ekonomicznych i nie tylko między żoną i mężem. Chodzi  tutaj między innymi o miejsca zamieszkania, zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, wspólne podejmowanie decyzji o wydatkach oraz więzi emocjonalne, które łączą ludzi będących w związku małżeńskim. Najczęściej występujące przyczyny rozpadu pożycia małżeńskiego, wymieniane w pozwach rozwodowych to niedochowanie wierności małżeńskiej, czyli mówiąc potocznie zdrada, nadużywanie alkoholu, niewłaściwy i nieetycznych stosunek do poszczególnych członków rodziny. Oczywiście nie można zapomnieć również o tak zwanej niezgodności charakterów.

Kiedy nie można orzec rozwodu?

Trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że są przypadki, w których sąd nie ma prawa orzec rozwodu. Nawet jeżeli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Są to trzy omówione poniżej sytuacje.

Rozwód godzi w dobro małoletniego dziecka

 

Sąd w takiej sytuacji uwzględnia sytuację najmłodszych członków rodziny, gdyby do rozwodu nie doszło. Następnie porównuje są z sytuacją jaka byłaby, gdy jednak orzekł taki rozwód. Przejmuje się, że dobro dziecka nie jest w sprzeczności z rozwodem, gdy zapewnione są środki na jego utrzymanie i wychowanie. Rozwód nie może również w żadnym stopniu utrudniać kontaktów rodziców z dziećmi.

 

Rozwód jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego

W tym punkcie chodzi przede wszystkim o sytuację, w której jeden z małżonków jest przewlekle i nieuleczalnie chory. Rozwód wtedy byłby dla niego rażącą krzywdą, bo nie poradziłby sobie z codziennymi czynnościami. Nie oznacza to jednak, że tej przesłanki trzeba przestrzegać, gdy choroba małżonka nastąpiła wyłącznie z jego winy. Na przykład, gdy wynika z uzależnienia od alkoholu.

Rozwodu domaga się małżonek wyłącznie winny rozpadowi pożycia

Od tej przesłanki występują dwa wyjątki. Pierwszy ma miejsce wtedy, gdy drugi z małżonków zgodzi się na to, aby orzec rozwód. Co istotne, zgoda drugiego małżonka musi być wyrażona przed sądem orzekającym i istnieć w momencie wydawania wyroku. Drugie odstępstwo występuje wtedy, gdy odmowa zgody w konkretnych okolicznościach jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie są za i przeciw?

Jeżeli jesteśmy w nieszczęśliwym małżeństwie i żadna z wcześniej wymienionych przesłanek zabraniających orzeczenia rozwodu nie występuje, to możemy podjąć pierwsze działania, aby uzyskać sądowe rozwiązanie małżeństwa. Ustalenie przez sąd, czy któryś z małżonków jest winny rozpadu pożycia, będzie się wiązało z koniecznością przeprowadzenia szczegółowego postępowania dowodowego. Sąd będzie musiał wziąć pod uwagę nie tylko materiał dowodowy, ale również całokształt tej konkretnej sprawy, swoje doświadczenie życiowe oraz zasady współżycia społecznego. Aby prawidłowo określić winę małżonka, trzeba najpierw dokonać analizy jego zachowań sprzecznych z obowiązkami, które wynikają z przepisach prawa. Mowa tutaj między innymi o art. 23 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że: ,, Małżonkowie  mają  równe  prawa  i obowiązki  w małżeństwie.  Są zobowiązani  do  wspólnego  pożycia,  do  wzajemnej  pomocy  i wierności  oraz  do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój  związek założyli.” Postępowanie rozwodowe z orzekaniem o winie jest dłuższe i bardziej skomplikowane, ale wiąże się z pewnymi korzyściami. Więcej na ten temat w kolejnym wpisie.

 

Jak wygląda rozwód z orzekaniem o winie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *