Co to jest uznanie ojcostwa? W jaki sposób może nastąpić? Co daje taki stan rzeczy? W tym wpisie postaramy się wyjaśnić wszystkie Twoje wątpliwości. Zaczniemy od tego, że występują trzy sposoby ustalenia ojcostwa dziecka.

Urodzenie dziecka w czasie małżeństwa

Gdy dziecko urodziło się podczas trwania związku małżeńskiego, to uznaje się, że ojcem dziecka jest mąż matki. On podany jest w akcie urodzenia dziecka jako ojciec. Nie ma tutaj znaczenia, czy ten mężczyzna faktycznie spłodził dziecko, czy ktoś inny. W tej sytuacji ojcostwo dziecka jest odgórnie ustalone i wyznaczone przez sam fakt urodzenia dziecka w trakcie trwania związku małżeńskiego.

Sądowe ustalenie ojcostwa

Z sądowym ustaleniem ojcostwa mamy do czynienia wtedy, gdy dziecko nie pochodzi z małżeństwa i mężczyzna, który spłodził dziecko, nie chce je uznać za swoje. Wtedy sąd musi za pomocą wyroku sądowego rozstrzygnąć tę sprawę. O sądowe uznanie ojcostwa można się ubiegać tylko wtedy, gdy matka dziecka nie ma męża.

 

Kiedy może dojść do uznania dziecka?

Zarówno uznanie dziecka jak i sądowe ustalenie ojcostwa odnosi się do tak zwanego dziecka pozamałżeńskiego. Znaczy to, że można się o to ubiegać w każdej sytuacji, gdy dziecko nie ma ojca. Uznanie dziecka będzie przydatne również w przypadku, gdy dziecko urodziło się przed wejściem rodziców w związek małżeński.

Czym jest uznanie dziecka?

Uznanie dziecka to oświadczenie mężczyzny, w którym potwierdza on, że to konkretne dziecko pochodzi od niego i pragnie on, żeby było uważane za jego dziecko. Uznanie dziecka stanowi akt dobrowolny. Nikt nie ma prawa zmusić faktycznego ojca dziecka, aby złożył tego rodzaju oświadczenie. Właśnie dlatego jest to bardzo doniosła i szlachetna instytucja, ponieważ dobrowolne uznanie dziecka pokazuje, że mężczyzna, które je spłodził, poczuwa się do ojcostwa. Z własnej woli pragnie, aby przysługiwała mu władza rodzicielska nad tym dzieckiem. To daje nadzieję, graniczącą z pewnością, że w należyty sposób będzie wykonywał obowiązki związane z byciem ojcem.

Kiedy można się ubiegać o uznanie ojcostwa?

Uznanie może dojść do skutku tylko wtedy, gdy ojcostwo dziecka nie zostało ustalone na podstawie żadnego z dwóch omówionych wcześniej sposobów. Mamy tutaj na myśli urodzenie dziecka w czasie małżeństwa i sądowe ustalenie ojcostwa. Znaczy to, że zarówno w przypadku, gdy dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa, jak i wtedy, gdy sąd ustalił, kto jest ojcem dziecka, dokonane uznanie nie będzie się wiązało z żadnymi skutkami prawnymi. Nawet jeżeli z takim wnioskiem wystąpi biologiczny ojciec dziecka.

 

Kto może ubiegać się o uznanie ojcostwa?

 

W praktyce przyjmuje się, że uznania ojcostwa dokonuje biologiczny, autentyczny ojciec dziecka. Z tego względu organ, przed którym mężczyzna składa oświadczenie o uznaniu, ma obowiązek odmówić przyjęcia oświadczenie, gdy jest oczywiste, że mężczyzna, który pragnie uznać dziecko nie jest jego ojcem. Na przykład mężczyzna informuje kierownika urzędu stanu cywilnego podczas aktu uznania, że nie jest ojcem tego dziecka. Może wystąpić również sytuacja, gdy różnica między dzieckiem a potencjalnym biologicznym ojcem jest naprawdę niewielka. Nie ma po prostu możliwości, żeby ten mężczyzna spłodził to dziecko. Na przykład, gdy jest między nimi różnica dziesięciu lat. Nie znaczy to jednak, że kierownik urzędu stanu cywilnego, ma obowiązek przeprowadzić śledztwo, które będzie zmierzało do ustalenia, czy mężczyzna jest w rzeczywistości ojcem dziecka, albo co jeszcze gorsze, będzie próbował zobowiązać mężczyznę do udowodnienia, że to właśnie on jest ojcem dziecka. Brak pokrewieństwa między tymi osobami, czyli dzieckiem i potencjalnym ojcem musi być oczywisty. Widoczny na pierwszy rzut oka. Nie da się wykluczyć sytuacji, gdy dziecko zostanie uznane przez mężczyznę całkowicie z nim niespokrewnionego. Nie jest to zabronione, bo ta instytucja ma przede wszystkim działać na korzyść dziecka. Co jest złego w tym, że mężczyzna, który jest w związku z samotną matką, pomoże jej wychowywać dziecko i uzna je za swoje?

Na czym polega uznanie ojcostwa?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *