Rozstający się rodzice bardzo często nie są w stanie się ze sobą porozumień w kwestii kontaktów z dzieckiem. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zwrócenie się do sądu o odgórne uregulowanie zasad kontaktu. Może to zrobić mama lub tata. Jeżeli dziecko na stale przebywa u jednego z rodziców, to mama i taka samodzielnie mają prawo ustalenia zasad kontaktu z dzieckiem. Dopiero wtedy, gdy naprawdę nie są oni w stanie się ze sobą dogadać, to na wniosek jednego z rodziców, o zasadach kontaktu zadecyduje sąd opiekuńczy.

Co należy zrobić?

Trzeba złożyć do wydziału rodzinnego i nieletnich sądu rejonowego wniosek o uregulowanie formy wzajemnych kontaktów. Sąd, gdy już przeprowadzi postępowanie dowodowe lub w oparciu o zawartą ugodę, określi zakres oraz termin kontaktów jednego z rodziców z dzieckiem.

 Do którego sądu złożyć tego rodzaju wniosek?

Sądem właściwym do rozpoznania spraw wiążących się z kontaktami jest sąd opiekuńczy. Jest to sąd miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka. Wniosek ten podlega stałej opłacie sądowej w wysokości 40 zł.

Co powinno znaleźć się we wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Wnioskodawca musi umieścić w piśmie: swoje imię, nazwisko, adres oraz numer PESEL, dane dziecka oraz drugiego z rodziców. Do wniosku należy dołączyć akt urodzenia dziecka, który potwierdza występowanie między stronami więzów rodzinnych. Trzeba również dokładnie określić, w jaki sposób będą się odbywały spotkania z dzieckiem. Trzeba napisać konkretnie:  gdzie i w jakich terminach.

W jaki sposób uzasadnić wniosek?

W uzasadnieniu wniosku do sądu należy opisać sytuację oraz podać fakty, które potwierdzałyby zasadność pisma. Trzeba wskazać powody, dla których kontakty powinny przebiegać właśnie w taki, a nie w inny sposób. Należy określić również związek emocjonalny wnioskodawcy z dzieckiem.

Konkretnie- jak to zrobić?

W takim wniosku możesz na przykład napisać, że prosisz o to, abyś mógł spotykać się ze swoim dzieckiem raz w tygodniu, przykładowo w piątek i w co drugi weekend. Spotkania takie powinny odbywać się w Twoim domu, bez obecności osób trzecich. W praktyce oznacza to, że nie może być na nich drugiego rodzica, z którym nie jesteś się w stanie porozumieć w żadnej kwestii. Pamiętaj również o tym, że druga strona ma też prawo zaproponować swoje terminy i warunki spotkań. Jeżeli na przykład dziecko jest małoletnie i mieszka na stałe z mamą, która nie chce, żeby ojciec zabierał je do siebie, może napisać, że jej obecności wymaga dobro dziecka oraz jego wiek. Może być na przykład tak, że dziecko płacze, gdy nie ma mamy w zasięgu wzroku. Może również wymagać jeszcze stałej opieki z jej strony.

Brak porozumienia pomiędzy rodzicami

W takiej sytuacji sąd ustali kontakty z dzieckiem na podstawie opinii biegłych sądowych z regionalnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego. Pamiętajmy też o tym, że zazwyczaj sąd dąży do zagwarantowania pewnej równowagi w kontaktach rodziców z dzieckiem. Przecież, aby mogło się prawidłowo rozwijać, potrzebna jest mu mama oraz tata.

Co trzeba wiedzieć o kontaktach z dzieckiem?

Kontakty z dzieckiem są prawem i obowiązkiem rodzica, niezależnie od posiadanej przez niego władzy rodzicielskiej. Kontakty z dzieckiem to przede wszystkim: odwiedziny,    – spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, porozumiewanie się z nim – bezpośrednie i na odległość (przez telefon czy internet), utrzymywanie korespondencji rodzica z dzieckiem.

 Najważniejsze jest dobro dziecka

Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, to wtedy utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich jest wspólnie ustalany przez rodziców. Muszą jednak kierować się oni dobrem dziecka oraz jego rozsądnymi życzeniami. Jeżeli nie ma w tej kwestii porozumienia, to sprawę rozstrzyga sąd opiekuńczy. Jeżeli zależy Ci na tym, żeby szybko uzyskać prawo do kontaktów z dzieckiem, to złóż wniosek o udzielenie zabezpieczenia kontaktów na czas trwania postępowania. Musisz jednak uprawdopodobnić roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

 

Jak prawnie uregulować kontakty z dzieckiem?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *