Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego podczas postępowania rozwodowego jest dość częstą praktyką . Kiedy można zarządzić wywiad środowiskowy? Jaki jest koszt wywiadu środowiskowego? Jak w praktyce wygląda wywiad środowiskowy? Jak wpływa wywiad środowiskowy na rozwód?

Kiedy w trakcie rozwodu można przeprowadzić wywiad środowiskowy?

Zlecenie przez sąd wywiadu środowiskowego jest możliwe na podstawie art. 434 kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że: ,, Sąd  może  zarządzić  przeprowadzenie  przez  wyznaczoną  osobę wywiadu  środowiskowego  w celu  ustalenia  warunków,  w których  żyją i wychowują się dzieci stron.” Wynika stąd, że wywiad środowiskowy nie jest obowiązkiem. Sąd ma takie prawo, ale nie musi z niego skorzystać. Najczęściej zostanie on zlecony wtedy, gdy strony postępowania rozwodowego mają wspólne małoletnie dzieci. Wtedy zachodzi konieczność zbadania warunków bytowo-wychowawczych. Sąd najczęściej do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego wyznacza kuratora sądowego. W niektórych przypadkach sądy rezygnują z przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Wystarczą im zeznania świadka lub świadków na okoliczność sytuacji wychowawczej dzieci oraz ich warunków mieszkaniowych.

Czy takie postępowanie jest właściwe?

Bywa, że jest to odpowiednie rozwiązania, ale czasem nie. Wynika to stąd, że strona przeciwna ma prawo podnieść zarzut stronniczości świadka oraz wnieść o powołanie swoich środków dowodowych na tę okoliczność, co prowadzi do przedłużenia postępowania. Sąd natomiast zawsze ma prawo do zarządzenia wywiadu środowiskowego.

Zeznania świadków są częścią postępowania rozwodowego

 

Ważne jest to, że zeznania świadków są elementem materiału dowodowego w postępowaniu rozwodowym. Natomiast wywiad kuratora sądowego zazwyczaj jest dopuszczany jeszcze zanim sąd wyznaczy termin pierwszej rozprawy. Wywiad środowiskowy jest więc elementem, który przygotowuje do postępowania dowodowego.

Jaki jest koszt wywiadu środowiskowego?

 

Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego najczęściej kosztuje 75 zł.

Jak w praktyce wygląda wywiad środowiskowy?

Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania dzieci stron. Kurator składa niezapowiedzianą wizytę. Jeżeli nikogo akurat nie będzie pod wskazanym adresem, to może zostawić namiary na siebie, żeby było możliwe umówienie kolejnego spotkania. Zadaniem wywiadu środowiskowego jest określenie warunków, w jakich żyją oraz wychowują się dzieci stron. Na natomiast znaczy, że kurator będzie oglądał mieszkanie, prowadził rozmowy z dziećmi i z rodzicami. Zazwyczaj osobno. Pytania będą odnosiły się do na przykład tego, kto przede wszystkim zajmuje się dzieckiem, ile czasu się mu poświęca, kto zaprowadza oraz odbiera dziecko ze szkoły, z kim odrabia ono prace domowe, z kim oraz w jaki sposób spędza czas wolny. W sprawozdaniu kurator sądowy bierze pod uwagę takie okoliczności jak: warunki mieszkaniowe (stan mieszkania, jak ubrane są dzieci, czy mają oddzielny pokój, czy mają, gdzie spać, jeść posiłki, uczyć się i bawić itd.), najważniejsze informacje o rodzinie (na przykład wykształcenie rodziców dziecka, wysokość ich wynagrodzeń, informacja o ich niekaralności, kondycja zdrowotna itd.), dane małoletnich (między innymi wiek, do której chodzą szkoły, ich stan zdrowia itd.), informacje o środowisku rodzinnym ( między innymi niezbędne informacje o związku małżeńskim stron). W sprawozdaniu z wywiadu środowiskowego znajdują się również wnioski końcowe, które mogą odnosić się do na przykład kwestii powierzenia, pozbawienia lub ograniczenia wykonywania władzy rodzicielskiej nad dziećmi.

Jak wywiad środowiskowy wpływa na rozwód?

 

Tak naprawdę sprawozdanie kuratora środowiskowego jest dla sądu opinią, czyli wskazówką, jeżeli chodzi o warunki bytowo- wychowawcze dzieci stron. Jest to element przygotowawczy do postępowania dowodowego. W doktrynie przeważa stwierdzenie, że sprawozdanie z wywiadu środowiskowego nie stanowi dowodu oraz nie może zastąpić postępowania dowodowego. Jednak może takie postępowanie przygotować i dostarczyć sądowi ważnych informacji.  Nawet wtedy, gdy strony nie stawiają się w sądzie.

Jak wygląda wywiad środowiskowy w trakcie rozwodu?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *